top of page
Parklife-discgolfova-hriste.jpg

DISCGOLF 

Discgolf je atraktivní sportovní disciplína a stále více populární volnočasová aktivita. Jedná se o obdobu klasického golfu - namísto holí a míčků se používají létající disky (frisbee), místo jamek pak speciální koše. V ČR se za posledních 10 let vybudovalo více než 120 hřišť.

Co je Discgolf

Discgolf vznikl v 70. letech v USA a od té doby získává stále více příznivců po celém světě. Cílem hry je, stejně jako v golfu, dokončit hřiště co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl - jamku, která je zpravidla tvořena ocelovým discgolfovým košem. Délka jedné jamky bývá 50-200 metrů. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud disk nevhodí do disgolfového koše. 

Na rozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé vybavení (pro začátek vystačíte s jedním diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a platit poplatky za vstup na hřiště. Na discgolf se používají plastové disky o průměru kolem 20-22 cm a hmotnosti od 140 do 180 g. Stejně jako se v klasickém golfu používají různé hole, také v discgolfu záleží na výběru disku - některé létají rychle a daleko, další pomalu a rovně a jiné se používají na dohazování.

Kde se Discgolf hraje

Prakticky všude tam, kde je dostatek místa a vhodný terén. Ideální jsou větší parky nebo příměstské oblasti s volnými i křovinatými plochami řídce porostlými stromy. Hřiště se běžně staví např. v městských a zámeckých parcích, lesoparcích, na lyžařských svazích, ale také třeba v lázeňských komplexech a podobných rekreačních areálech. Co se týče samotného terénu, na škodu rozhodně není např. malé převýšení, rybníček, potok či jiná přírodní překážka, která hru dokáže zpestřit. 

Při volbě jamek se klade důraz na bezpečnost hry a jejich různorodost - střídají se vzdálenosti a ve vysoké míře se využívá přirozených překážek, tak aby měl hráč na výběr z několika způsobů dosažení cíle. Ve světě již existuje okolo deseti tisícovek discgolfových hřišť s pevně instalovanými koši. Nejvíce, okolo 7000, se jich nachází v USA, kde discgolf hrají desítky tisíc lidí. V Evropě jsou nejdále skandinávské země. U nás již existuje více než sto discgolfových hřišť s obvykle 9-18 pevně umístěnými koši a jejich počet stále roste.

Pro koho je Discgolf

Jednoduše pro každého. Discgolf je ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu. Lze se mu však věnovat i na vrcholové úrovni, v USA či Finsku už je řada profesionálních hráčů. Bez problému jej mohou hrát malé děti i jejich prarodiče. Diskem se naučíte házet za pár minut a nezáleží na věku, pohlaví ani fyzické zdatnosti. Stačí si jen zvolit cíle ve vhodné vzdálenosti a můžete začít soutěžit. Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou, a pomáhá tak člověku udržet se v dobré fyzické kondici a odreagovat se od starostí všedních dní. Discgolf je také finančně nenáročný - kromě disku, který zakoupíte za cca 300 Kč nebo si jej půjčíte na hřišti, nepotřebujete žádné další vybavení. Vstup na drtivou většinu hřišť v České republice je zdarma.

VÝHODY DISCGOLFU

Parklife-Discgolf-Kladno4.jpg

Spojuje generace a různé sociální skupiny při aktivním pohybu
 

Není příliš fyzicky náročný - vyniknout v něm může každý
 

Je vhodný pro všechny věkové skupiny - od malého dítěte až po seniory
 

Je časově nenáročný - obejít devítijamkové hřiště zabere přibližně 40 minut
 

Je finančně dostupný - nevyžaduje drahou výbavu a vstup na hřiště je obvykle zdarma
 

Uspoří veřejné prostředky - na rozdíl od jiných sportovišť jsou náklady na výstavbu discgolfového hřiště násobně nižší
 

Je prostorově nenáročný - hřiště postavíte téměř kdekoli a to prakticky bez jakýchkoli terénních úprav
 

Vyžaduje minimální údržbu - pokud hřiště stojí např. v městském parku, není třeba takřka žádné údržby; hráčská komunita často s údržbou pomáhá dobrovolně
 

Oživí skomírající prostory - discgolfové hřiště často oživí např. odlehlejší parky a navíc pomáhá odstraňovat sociálně-patalogické jevy, jako např. bezdomovectví, vandalství apod.
 

Podněcuje cestovní ruch - kvalitní, dlouhá hřiště lákají hráče z celé republiky a často i ze zahraničí (v případě významných turnajů)
 

HLAVNÍ PRVKY HŘIŠTĚ

mala-moravka3.jpg
mala-moravka2.jpg
mala-moravka4.jpg
mala-moravka5.jpg

Discgolfový koš

Koše jsou nejdůležitější součástí každého hřiště. Řetězy slouží pro zachycení disku, který musí skončit ve sběrném koši - do té doby není jamka dohraná. Instalujeme kvalitní koše značek Innova či Latitude 64, které jsou prakticky bezúdržbové a bez problémů snesou celoroční provoz. Samozřejmostí je certifikace světovou asociací PDGA.

Informační tabule

Hlavní informační tabule je umístěna vždy na začátku hřiště (poblíž prvního výhoziště) a nachází se na ní obecné informace o discgolfu, základní pravidla hry, mapa celého hřiště, bezpečnostní pokyny a další důležité informace (např. kde zakoupit/zapůjčit disky).

Výhoziště

Výhoziště se nachází na začátku každé jamky a slouží pro výhoz prvního disku. Jako výhoziště nejčastěji instalujeme rohož z umělé trávy, dají se však použít i jiné materiály, to již záleží na objednateli hřiště. 

Info tabulka jamky

Jedná se o informační tabulku, která se nachází na začátku každé jamky, vedle výhoziště, a hráči na ni najdou důležité informace, jako je trasa jamky, její délka, par či zvláštní pravidla. Stejně tak se zde nachází důležitá bezpečností upozornění. Cedulky jsou formátu A4, mají ocelový podklad a UV stabilní tisk s antigraffity úpravou. 

REALIZACE DISCGOLFOVÉHO HŘIŠTĚ

Parklife-Discgolf-Duchcov7.jpg

Máte prostor, ale nejste si jisti kolik jamek se vám tam vejde? Rádi za Vámi přijedeme a vybrané lokality společně s vámi nejprve zhodnotíme. Tento krok je vždy zdarma.

 

Poté navrhneme design hřiště tak, aby bylo zábavné a zároveň bezpečné. Postaráme se o stavební realizaci včetně potřebného materiálu a vybavení. Jsme schopni postavit jak hřiště rekreačního typu, tak i profesionální discgolfová hřiště, která mohou sloužit i pro oficiální turnaje (domácí i zahraniční).

Pro lepší představu o jaké ploše se bavíme, devítijamkové hřiště v Green Valley u Chotýšan má rozlohu přibližně 8000 metrů čtverečních a osmnácti jamkové hřiště v Chebu se rozkládá téměř na 8 hektarech plochy. Máme za sebou realizaci velkých 18jamkových hřišť, ale také maličkých, kde jsou např. dva koše a několik různých výhozišť kolem, ze kterých se na ně může hrát. Vždy je lepší nás kontaktovat a místo společně posoudit. Využijte naše zkušenosti na posouzení Vámi vybraného prostoru.

Hřiště většinou vyžaduje minimální údržbu – pokud hřiště stojí např. v městském parku, není potřeba navyšovat frekvenční sečení. Na rozdíl od jiných sportovišť jsou náklady na výstavbu discgolfového hřiště násobně nižší. Důraz na bezpečnost a ochranu životního prostředí je pro nás samozřejmost, stejně tak, aby hřiště zapadalo do krajinného rázu. 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

ultimo-discgolf-discsjpg

Slavnostní otevření hřiště

Na nové hřiště je vhodné upozornit širokou veřejnost. Standardně pořádáme slavností otevření našich hřišť, které zpravidla sestává z představení discgolfu, výuky základních hracích technik a mini-turnaje pro místní školy i širokou veřejnost. Program je možné uzpůsobit dle domluvy.

Zajištění výbavy

Pro další provoz hřiště jsou samozřejmě důležité samotné disky, kterými se discgolf hraje. Náš obchod Ultimo.cz Vám dodá veškeré vybavení, které byste na discgolf mohli potřebovat. Na hřištích, která mají potřebnou infrastrukturu, je možné zřídit půjčovnu disků pro veřejnost.

Podpora komunity

Kolem nových hřišť nezřídka vznikají lokální kluby hráčů. Tyto kluby rádi podporujeme, jelikož pomáhají rozšiřovat povědomí o discgolfu. Pomáháme klubům organizovat větší turnaje, věnujeme ceny do soutěží nebo je jakkoli podporujeme ve snaze dále šířit tento sport. 

ŠKOLNÍ DISCGOLF SET

Parklife-skolni-set.jpg

Školní discgolf set je perfektní řešení pro školy, které nemají tak velký pozemek, aby se na něm dalo postavit hřiště. Set obsahuje 3 lehké, skládací a přenosné koše, 30 kusů disků pro začátečníky a knížku Discgolf - zpátky k základům. Tento set Vás vyjde na 20 tisíc korun.

Všechno lze snadno skladovat ve třídě nebo v kabinetě a venku si pak koše rozmístit dle libosti, v různé míře obtížnosti a vzdálenosti.

Lze se samozřejmě domluvit i na jiném počtu košů a disků. Stačí se s námi spojit, probereme společně Vaši představu a vymyslíme ideální variantu, aby jste Vy a Vaši studenti byli maximalně spokojeni. Zaroveň můžeme nabídnout proškolení Vašich učitelů.

bottom of page