top of page

Kladno

Devítijamkové hřiště v kladenském parku Lesík, které se sem přemístilo z jiné časti města. Některé prvky z původního hřiště zůstaly zachovány, týká se to info cedulek a především košů, které dodala jiná firma a které my nepoužíváme.  Jamky jsou středně dlouhé. Celé hřiště je navržené tak, aby se daly jamky kombinovat a tím se dosáhlo delších vzdáleností a bylo vhodné i pro trénink zkušených hráčů.

Středočeský kraj

Datum realizace: 7/2018

Počet jamek: 9
Délka hřiště: 633 m

Mapa

bottom of page